Startsida   Verksamhet   Kontakta Oss  
       
Saknar du ork och tid?
Vi erbjuder   Personlig rådgivning   Time Management   Familj/Parrådgivning   Seminarier   Dysfunktionellt beteende   Spelberoende   F.A.Q.
 
Verksamhet  

Ineffektivt/Dysfunktionellt IT-beteende

Internet, mobiltelefoni eller under samlingsnamnet IT-system, har detta medel under ett mycket kort tidsspann blivit oumbärliga och en nödvändighet för de flesta människor och organisationer. Som stöd i vårt dagliga fungerar IT-systemen att optimera processer och är ett utomordentligt hjälpmedel.

Som system att utveckla ett företags processer är det ingen tvekan om IT-systemets fördelar. Men IT-system och olika varianter av detta skapat en roll, som ”ledande myt” och i sin tillämpning i det vardagliga arbetet skapat ett psykologiskt beroende. I detta kan man beskriva tillstånd av gränslöshet och en oförmåga att se IT-teknikens begränsningar.

Kunskapsläget och kunskapen om beroende av IT är oklar. Det finns dock många observationer och erfarenhet av IT, som pekar på att det är ett fenomen, som inte leder till positiva effekter för individ eller organisation. Detta är naturligtvis beroende av vilka perspektiv vi har på beroende och vilka kriterier vi ställer på denna typ av tillstånd.

Några ”Think tanks” och forskningsinstitut har pekat på att internet och frekvent användning av detta leder till en typ av beroende. DET MAN HAR BESKRIVIT ÄR ATT PERSONER TVÅNGSMÄSSIGT ANVÄNDER SIG AV DENNA MÖJLIGHET ATT KOMMUNICERA, VILKET LEDER TILL EN NEGLIGERING AV ANDRA VIKTIGA SFÄRER AV MÄNSKLIG AKTIVITET.

Individer blir alltså mycket beroende av den moderna informationsteknik, som utvecklas efterhand. Detta leder till snedvridning av aktiviteter och framförallt att man inte klara av andra aktiviteter utan att ha tillgång till den moderna tekniken.

Det blir alltså väsentligt att få fram relevant information av nivån i olika beroende sammanhang och skapa sig en bild av på vilket sätt beroendet tar sig uttryck.

Kontakta internetstresskliniken

Verksamhetsidé

Att stödja individer och organisationer att hantera IT och relaterade system på ett rationellt sätt. Det som idag kallas och benämns som digitaliseringen!

Detta innebär att stödja individer och organisationer att utveckla sina förhållningssätt och attityder samt att minimera tendenser till övertro och beroende. Eller ännu hellre att förebygga och skapa friska arbetsplatser. 

Internetstresskliniken skall även arbeta med individuellt stöd till medarbetare som känner att de hamnat i ett icke konstruktivt förhållande mellan uppkopplad kontra avkopplad, p.g.a. ökad digitaliseringen.

Hjälpmedel eller stjälpmedel? 

En viktig del i detta är att på individ och eller på gruppnivå föra ett samtal om i vilken utsträckning grupper och enskilda medarbetare har utvecklat ett beroende av IT-system och ökad digitalisering på arbetsplatsen men även komponenter/ så som mobiltelefon, Facebook, etc. Det är i sammanhanget viktigt att beskriva de mekanismer, som leder till tvångsmässighet och beroende. Detta kan även vara på familjenivå. 

Vi arbetar med

  • Organisationer som präglas av IT – kulturen, digitaliseringen.
  • Grupper med högt beroende av IT eller ökad digitalisering.
  • Individer, som känner att de inte har en ”komfortabel” nivå i sin relation till sitt Internetbruk/mobil användande. Som inte har en komfortabel nivå i sitt brukande. 
  • Familjer som vill förbättra/återfå kontakt med sina barn, tonåringar, eller par som vill uppnå en mer kvalitativ samvaro, kontakt, sömn. 
    Ja anledningarna kan vara många. 

En viktig del blir att beskriva beroende av digitalisering på olika nivåer och sprida kunskap om hur man kan dra nytta av detta och arbeta för friska arbetsplatser.

 
 

Copyright 2012-2017 © Internetstresskliniken