Startsida   Verksamhet   Kontakta Oss  
       
Saknar du ork och tid?
Vi erbjuder   Personlig rådgivning   Time Management   Familj/Parrådgivning   Seminarier   Dysfunktionellt beteende   Spelberoende   F.A.Q.
 
F.A.Q.

Vad IAD

Begreppet Internet addiction disorder (IAD) lanserades 1995. IAD är ett verkligt beroendetillstånd, med stöd av preliminära forskningsresultat. De förklarar tillståndet med att hjärnans dopaminbaserade belöningssystem skapar ett beroende av "känslokickar", bekräftelse, mm, och ger upphov till liknande tvångsmässiga beteenden som kemiskt beroende. Den beroende kan få humörsvängningar och snedvriden tidsuppfattning, och missköter ofta nattsömn, studier, arbete, familj, sociala relationer och ekonomi. Personen flyr in i beroendet vid minsta motgång eller ångestframkallande händelse. Beroendet förhindrar personen att leva det liv han eller hon egentligen vill leva, och kan drabba närstående på många sätt.

IAD delas ibland upp i olika undergrupper såsom:

 • spelberoende.
 • pornografiberoende.
 • datorspelsberoende, vidare ex. såsom onlinepoker, Internetkasino och aktiehandel via nätet.
 • beroende av e-handel.

Vad är Nomofobi

Nomofobi kan beskrivas som en rädsla för att vara utan mobilkontakt.
- en rädsla för att inte ständigt vara anträffbar på mobilen.

Vad är Beroende, missbruk eller bruk

Det kan vara svårt att skilja mellan bruk, missbruk och beroende. Vad är då exempelvis missbruk?
Missbruk kan definieras som - användning eller behandling (av människor, saker eller droger) som anses skadlig. Inte sällan är den missbrukande personen beroende av ämnet eller fenomenet den missbrukar.

 • Internetmissbruk
 • Sexmissbruk
 • Internetdejting missbruk
 • Alkoholmissbruk
 
 • Drogmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Köpmissbruk
 
 • Matmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Maktmissbruk

I vissa fall kan användning över huvud taget anses vara missbruk. I andra fall är bruket nödvändigt, som att äta, men överkonsumtion kan vara livshotande.

Det som först kan verka som ångest dämpande övergår många gånger till ångestskapande.

Begreppet missbruk används i medicinska sammanhang för att ställa diagnos. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)är det amerikanska psykiatriska samfundets klassifikationssystem som fått internationell spridning. Enligt DSM är missbruk i huvudsak kopplat till en persons sociala liv. Om bruket leder till problem i skola, arbete, hem och familjen anses bruket vara missbruk.

Eftersom bruk av narkotika är kriminaliserat är det vanligt att klassa den som använder narkotika som missbrukare, oavsett mängd. På senare år har exempelvis Folkhälsoinstitutet börjat använda termen narkotikabrukare. Sedan talas om bruk och skadligt bruk. Det skadliga bruket är det som ger risk för skador – såväl hälsomässiga som sociala.

När det gäller rökning talar man inte om bruk och missbruk, utan bara om bruk och beroende.

För alkohol finns det ju en allmän acceptans för bruk. I vissa fall anses det till och med nyttigt att dricka. Flera studier talar för positiva effekter av måttligt vindrickande för äldre människor som riskerar att få hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Vad är Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska beteenden/problem.

Man bör skilja mellan psykoterapi och andra former av samtalsverksamheter. Psykoterapi utövas av legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologer och legitimerade psykoterapeuter arbetar under yrkesansvar vilket garanterar patientsäkerheten.

Andra former av s.k. samtalsterapi utövas bl.a. av personer som kallar sig diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter. Dessa verksamheter står inte under Socialstyrelsens tillsyn.

Vad är Samtalspartner

En samtalspartner kan röra sig mellan Mentor och Coach, delvis Konsult men inte Terapeut. Skulle så psykoterapeutiska behov dyka upp är det Samtalspartnerns skyldighet att avböja och hänvisa till legitimerad psykolog och eller legitimerad psykoterapeut inom respektive område, KBT, psykodynamisk eller vad som kan gälla i det aktuella fallet. Med detta menas att Samtalspartnern inte bara har som uppgift att utbilda, utan även att motivera, inspirera och vägleda klienten. En Samtalspartner ser till att klienten når sina mål och kan prestera/leva på ett mer konstruktivt sätt - inte bara under programmet, utan även på jobbet och fritiden.

Vad är Coaching

Coachning kan definieras som en process som hjälper individen att frigöra sin potential och därmed maximera de egna prestationerna.

Filosofin bakom är att den enskilde individen lär sig bättre och snabbare när hon eller han själv tar ansvar och känner delaktighet i det egna agerandet och de egna prestationerna. Förutom att personkemi bör stämma mellan klient och coach så bör en coach vara såväl utbildad som certifierad.

Kontakta internetstresskliniken

 

Copyright 2012-2017 © Internetstresskliniken